Vurder kilden - Reklame

Reklameplakat for cykelløb på Klampenborg badeanstalt.


Spørgsmål til kilden
1. Du vil skrive en opgave om modens udvikling i 1800-tallet. Kan kilden hjælpe?
2. Kan kilden fortælle noget om københavnernes dagligdag i midten af 1800-tallet?
3. Kan kilden fortælle noget om kvindesynet i midten af 1800-tallet?

Renskrevet
Klampenborg Badeanstalt
Grande Courses de Velocipedes (”Den store cykelbane”)

Søndag d. 6. juni 1869
Væddeløbskørsel af damer på Velocipeder (cykler)
1 løb kl. 6
2 løb kl. 6.45
3 løb kl. 7.30

Stor koncert fra kl. 4 – 10
Under anførsel af musikdirektør Voglmann
Table d´Hote (buffet) kl. 4 til 1 rigsdaler per kuvert

NB:
Løbende foregår bag koncertsalen og bedes publikum tage plads udenfor de aftrukne linjer.
De herrer, som møder på velocipede (cykel), anmodes om at holde stille på den dertil anviste plads.
Entre 2 mt. for voksne, børn det halve

Halbergs Bogtrykkeri, Vimmelskaftet 43