Guide til kildekritik på nettet


1. Er siden aktuel?
Undersøg om hjemmesiden er opdateret. En hjemmeside bør opdateres ofte, så man ved, at informationen er aktuel.

2. Hvem er afsender?
Hvem er afsenderen af hjemmesiden? Et politisk parti? En avis? Et museum? Eller en privatperson? Er der oplysninger om afsenderens eller forfatterens baggrund? Er det en professionel eller selvudråbt ekspert? Hvilke andre sammenhænge optræder forfatteren/organisationen i? Refererer forfatteren til andre kilder – herunder andre forfattere, der skriver om samme emne?

3. Er der mulighed for kontakt?
Er der mulighed for at tage kontakt til forfatteren/organisationen bag teksten/hjemmesiden?

4. Hvad er formålet med siden?
Hvad er forfatterens hensigt med det han/hun skriver på websiden? Er der personlige synspunkter der kommer til udtryk på siden (f.eks. Facebook) eller er der professionelle bevæggrunde bag denne (Socialdemokraternes hjemmeside)? Er der en formålsbeskrivelse på hjemmesiden?

5. Sprogbrugen.
Er der mange positivt og negativt ladede formuleringer? Er der dokumentation for disse synspunkter? Er det tydeligt at se hvem der er afsender og modtager? Hvordan er det der står i teksten underbygget f.eks. kilder? Er der plads til andre synspunkter og diskussion?

6. Mange fejl?
Er der mange stavefejl, links der ikke virker, sider der ikke kan vises, filer som ikke kan downloades og lydfiler, der ikke kan afspilles? Selv på de bedste sider er der fejl, men vær ekstra opmærksom, hvis der er mange.

7. Teksten på websiden.
Gengiver teksten på hjemmesiden noget, forfatteren selv har oplevet, eller er det noget, han har fået fortalt? Var han til stede, da begivenheden skete? Har teksten være udgivet tidligere, enten på websiden eller i andre medier?

8. Brugen af billeder/illustrationer.
Hvordan bruges billeder og illustrationer? Bliver der brugt billeder eller grafik til at understøtte teksten? Hvad betyder det for indholdet?