Forstå kilden - Film

Den olympiske fakkel ankommer til Sorø


Spørgsmål til kilden
1. Hvad er det for en kildetype?
2. Hvem er kildens afsender?
3. Hvornår er kilden lavet eller nedskrevet?
4. Er kilden en første- eller andenhåndskilde?
5. Hvem er modtageren?
6. Hvad står der/viser kilden?
7. Hvad er forfatterens mål med kilden?
8. Hvad er kildens synsvinkel eller tendens?
9. Hvilken historisk begivenhed kan kilden belyse?


Kilde: Sorø Lokalhistoriske arkiv.