Forstå kilden - Artikel

Meddelelse til borgere i Sorø, Venstres Folkeblad 5. maj 1945


Spørgsmål til kilden
1. Hvad er det for en kildetype?
2. Hvem er kildens afsender?
3. Hvornår er kilden lavet eller nedskrevet?
4. Er kilden en første- eller andenhåndskilde?
5. Hvem er modtageren?
6. Hvad står der/viser kilden?
7. Hvad er forfatterens mål med kilden?
8. Hvad er kildens synsvinkel eller tendens?
9. Hvilken historisk begivenhed kan kilden belyse?


Kilde: Sorø Lokalhistoriske arkiv.