Byudvikling


Det nye byvåben


Formål
Opgavens primære formål er at gøre eleverne bevidste om afsender-modtager forhold, ved selv aktivt at producere noget til en målgruppe, som tager afsæt i lokal-symbolske betydninger. Eleverne kan evt. påtage sig rollerne som designere og konkurrere mod hinanden.

Opfylder følgende fælles mål (historie)
 • Opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier.
 • Søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse oplysninger og vurdere deres kildeværdi.
 • Selv at kunne formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden.

Opgaven
I denne opgave skal eleverne designe et nyt og mere vedkommende byvåben ud fra kendte lokale symboler og ikoner fra Dianalund og Sorø. I designet skal også laves en form for redegørelse, som begrundet de forskellige valg.
De forskellige løsningsforslag fremvises i plenum, og der kan evt. afholdes afstemning og det bedste forslag.

Lærerens rolle
Læreren skal kort forklare opgavens formål og facilitere en opsummering i plenum.

Tidsforbrug: ca. 2 lektioner


Før og nu


Formål
Opgaven sigter mod at gøre eleverne bevidste om visuelle skiftende kendetegn gennem tiden. Udfordringen for eleverne er at finde de karakteristika, der viser hvad der er forandret og eller som stadig står på samme måde.

Opfylder følgende fælles mål (historie)
 • Kunne sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægtleds og diskutere, hvilke forhold der er ens, hvilke der er forskellige og baggrunden herfor

Opgaven
Ud fra kildermaterialet skal eleverne afgøre om gaderne passer sammen og give en begrundelse hvorfor det er tilfældet, ud fra ligheder og forskelle i billederne.

Materiale
Fotos

Lærerens rolle
At facilitere opgaven, så eleverne kommer omkring forskellige typer kilder og begrunder de forskellige valg fornuftigt.
 • Læreren er gamemaker (dommer) og opstiller en konkurrence for de bedste valg og begrundelser
 • Læreren bruger opgaven som en samarbejdsøvelse, hvor eleverne starter selv, sammenligner resultater 2 og 2, bagefter 4 og 4 og derefter i plenum

  Tidsforbrug: 1-2 lektioner
 •  

  Letbanen


  OBS: Specielt for denne opgave er, at kilderne der findes om Sorø Letbane på internettet er falske.

  Formål
  At eleverne skal kunne bruge sin kildekritiske forståelse til at kunne gennemskue kildernes værdi. I dette tilfælde er alle kilder fabrikeret til lejligheden og derfor ikke brugbare. Det er op til eleven selv at komme til den erkendelse.
  Falske kilder er en problemstilling som historikere tit støder på og særlig med internettets fremkomst er dette problem blevet større. Denne problemstilling diskuteres, med baggrund i elevens arbejde med opgaven, i plenum.

  Opfylder følgende fælles mål (historie)
  • Søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse oplysninger og vurdere deres kildeværdi.
  • Anvende kildekritiske begreber og diskutere med hvilken sikkerhed, fortiden og nutiden kan beskrives.

  Opgaven
  Eleverne skal være advokater for de forskellige syn på sagen.
  1. De to hold sætter sig ind i deres sag med hjælp fra kilder de finder på nettet
  2. Der udarbejdes argumenter med hjælp fra kilderne
  3. Retssagen føres med henholdsvis for og imod ud fra kilderne
  4. Der opsummeres i en upartisk diskussion i plenum, hvor det ikke længere gælder om at få ret.
  NB!!! Opgaven kan vælges at løses helt igennem, eller afbrydes når eleverne kommer til den erkendelse, at de kilder der findes om Sorø Letbane er falske.

  Materiale
  Eleverne skal selv finde deres kilder, men de kilder der findes om Sorø Letbane er falske.

  Lærerens rolle
 • Gamemaker som skal forklare reglerne for eleverne og fungere som ”overdommer/ordstyre” i retssagen, hvis dette bliver nødvendigt.
 • Læreren bruger opgaven som en samarbejdsøvelse, hvor eleverne i grupperne argumenterer indbyrdes, opstiller argumenter og opstiller modargumenter.
 • NB!!! Det er også lærerens opgave at vurdere om hvorvidt eleverne skal have at vide før opgaven, at kilderne er falske eller det skal være en del af en fælles opsummering

  Tidsforbrug: ca. 3 lektioner